CPU AMD Ryzen 7 5700G BOX HÃNG

6.532.000

  • Model Ryzen: 7 5700G
  • Số nhân: 8
  • Số luồng: 16
  • Tổng bộ nhớ đệm: L2 4MB
  • Tổng bộ nhớ đệm: L3 16MB
  • Khả năng ép xung: Có