SSD Samsung NVME PM9A1 M2 256GB

1.050.000

Thương hiệu: Ổ cứng SSD M2-PCIe Samsung

Model: MZ-VL22560

Dung lượng: 256 GB

Đọc/Ghi ngẫu nhiên: 500k/600k IOPS

Đọc tuần tự: 6400 MB/s

Ghi tuần tự: 2700 MB/s