Top 5 phím tắt hữu dụng trong windows

1. Phím tắt thao tác với Windows

Windows + Break: Mở cửa sổ System Properties.
Windows + D: Ẩn/hiện các cửa sổ.
Windows + M: Thu nhỏ cửa sổ hiện hành xuống thanh taskbar.
Windows + E: Mở My Computer.
Windows + F: Tìm kiếm chung.
Ctrl + Windows + F: Tìm kiếm dữ liệu trong My Computer.
Windows + F1: Xem thông tin hướng dẫn của hệ điều hành.
Windows + L: Ra màn hình khóa.
Windows + R: Mở cửa sổ Run.
Windows + U: Mở Ease of Access Center trong Control Panel.
 

2. Phím tắt cho tính năng hệ thống

Nhấn giữ phím Shift bên phải trong 8 giây: Tắt/mở FilterKeys.
Alt trái + Shift trái + Print Screen: Tắt/mở High Contrast.
Alt trái + Shift phải + Numlock: Tắt/mở MouseKeys.
Nhấn phím Shift 5 lần: Tắt/mở StickyKeys either.

3. Phím tắt cho trình soạn thảo

Ctrl + O: Mở dữ liệu.
Ctrl + N: Tạo mới.
Ctrl + S: Lưu đè lên tập tin dữ liệu đã có.
Ctrl + W: Mở cửa sổ mới.
Alt + F: Hiện danh sách thực đơn từ cửa sổ hiện tại.
Ctrl + P: Gọi tính năng in ấn từ ứng dụng đang chạy.
Ctrl + F10: Phóng to/thu nhỏ cửa sổ ứng dụng.
F2: Đổi tên tập tin/thư mục.

4. Phím tắt dành cho Internet Explorer

Ctrl + B: Mở danh sách địa chỉ yêu thích của trình duyệt.
Ctrl + E: Di chuyển đến thanh tìm kiếm của trình duyệt.
Ctrl + F: Tìm kiếm thông minh trên website đang mở.
Ctrl + H: Mở lịch sử lướt web.
Ctrl + I: Mở cây thư mục quản lý địa chỉ yêu thích.
Ctrl + L: Hiển thị hộp thoại nhập địa chỉ trang web cần truy cập.
Ctrl + N: Tạo mới một cửa sổ trình duyệt web.
Ctrl + R: Làm mới lại dữ liệu đang hiển thị từ một website.
Ctrl + F5: Làm mới lại trang web mà xóa bỏ dữ liệu cũ đang có trong Cache.
Ctrl + T: Mở thẻ mới.
Ctrl + W: Tắt thẻ hiện tại.

5. Phím tắt chung

Ctrl + C: Sao chép.
Ctrl + X: Cắt (Cut).
Ctrl + V: Dán (Paste).
Ctrl + Z: Quay lại thời điểm trước đó (Undo).
Shift + Delete: Xóa thẳng tập tin/thư mục mà không cần giữ lại trong thùng rác.
Ctrl + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục rời rạc.
Ctrl + Shift + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục liên tục.
Ctrl + Shift + dùng chuột kéo đi: Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.
Ctrl + phím di chuyển sang phải: Đưa trỏ chuột tới cuối từ đang đứng sau nó.
Ctrl + phím di chuyển sang trái: Đưa trỏ chuột lên ký tự đầu tiên của từ trước nó.
Ctrl + phím di chuyển xuống: Đưa trỏ chuột đến đầu đoạn văn tiếp theo.
Ctrl + phím di chuyển lên: Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.
Ctrl + A: Chọn tất cả.
F3: Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong My Computer.
Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.
Alt + F4: Đóng một chương trình.
Ctrl + F4: Đóng cửa sổ hiện hành của trong chương trình đang thực thi.
Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy.
Alt + Esc: Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.
F4: Mở danh sách địa chỉ trong mục Address của My Computer.
Ctrl + Esc: Mở Start Menu, thay thế phím Windows.
Alt + nhấn chuột: Di chuyển nhanh đến một phần của văn bản từ mục lục.
F5: Làm tươi các biểu tượng trong cửa sổ hiện hành.
Backspace: Trở lại danh mục trước đó, tương tự Undo.
Giữ phím Shift khi vừa cho đĩa vào ổ đĩa quang: Không cho tính năng “autorun” của đĩa CD/DVD tự động kích hoạt.
Ctrl + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.
Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ phải sang trái.
Enter: Xác nhận dữ liệu đã nhập thay cho các nút của chương trình, như OK,…
F1: Mở phần trợ giúp của một phần mềm.
Tab: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *